Wat doen we

De Stichting Ondersteuning Wetenschap Verpleegkundig Specialisten heeft als doel om het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek door verpleegkundig specialisten te bevorderen, en de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis te stimuleren.

De Stichting zal dit bewerkstelligen door een bijdrage te leveren in het scheppen van de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling binnen de wetenschapswereld.

Geregistreerde verpleegkundig specialisten kunnen een financiële tegemoetkoming in de kosten vragen voor het bezoeken van binnen- en buitenlandse congressen, het afdrukken van een poster, gegevensverzameling, invoeren en analyseren van onderzoek data, vertaal- of publicatiekosten van artikelen, drukken van proefschrift, volgen cursussen of trainingen.

Belangrijke mededeling van het bestuur.


Per 1 januari 2018 zal de stichting OWVS op houden te bestaan. Dit betekent dat er nog subsidieaanvragen mogelijk zijn tot 31 augustus a.s, 23:59 uur. Lees verder


MISSIE

De Verpleegkundig Specialist heeft een erkende duale masteropleiding gevolgd en combineert patiëntenzorg met diverse taken in de kwaliteitszorg, waaronder het verrichten van onderzoek.
De stichting OWVS wil verpleegkundig specialisten met wetenschappelijke ambities stimuleren om deze ambities waar te maken en de weg te wijzen binnen de academische en niet-academische onderzoeksinstellingen.
Op deze wijze wil de Stichting OWVS samen met de beroepsvereniging V&VN VS bereiken dat de Verpleegkundig Specialisten een wezenlijke bijdrage levert  aan een wetenschappelijk gefundeerde veilige, doelmatige en toegankelijke gezondheidszorg.

VISIE

De Stichting OWVS  wil verpleegkundig specialisten concreet helpen om het wetenschappelijk onderzoek mee op de rails te zetten, tot een goed einde te brengen of te helpen bij de verspreiding van de resultaten.
Hiervoor beschikt de Stichting over financiële middelen en kan tevens het netwerk van de bestuursleden van dienst zijn.

REALISATIE

De Stichting OWVS wil haar missie realiseren door:

 • Het tegemoet komen in financiële ondersteuning voor persoonlijke scholing, de opzet, afronding of verspreiding van wetenschappelijk onderzoek. Concreet zijn deze bijdrages bedoeld voor:
  • cursussen om academische competenties te verwerven of te vergroten (bijvoorbeeld: statistische vaardigheden, interviewtechnieken, presenteren, academic writing etc.),
  • reis-, verblijf- en/of deelnamekosten voor een presentatie op een internationaal congres,
  • de drukkosten van een proefschrift,
  • kosten voor vertaling en/of redactie van een publicatie.
 • Het in contact brengen van (potentiële) onderzoekers met leerstoelhouders, lectoren of onderzoekers in onderzoeksinstituten via de eigen netwerken van de bestuursleden.
 • Het bieden van een (virtueel) platform waar (potentiële) onderzoekers in contact met elkaar kunnen komen.
 • De missie en visie van de Stichting OWVS actief via relevante media kenbaar te maken, evenals de procedures waarlangs beurzen kunnen worden verkregen.